Inscripció a l'acte de lliurament de premis del 3er Concurs de Relats Eròtics DO Penedès

ACTE LLIUREMENT DE PREMIS: 17 de juliol de 2019. Preu: 30€.
Les reserves s'han de formalitzar mitjançant un ingrés de 30 euros al compte de "La Caixa" que trobareu un cop enviat el següent formulari.

Formulari d'inscripció:

Les dades que consten en aquest formulari s'incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (LO15/1999, de protecció de dades de caràcter personal). Aquestes dades s'utilitzaran en les comunicacions de la Fundació la Futura Local amb la persona interessada, qui podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada a fundacio@futuralocal.org. A més, Futura Local es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari, excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió pròpia del servei o quan la llei ho obligui.

Sí, si accepto.Creat per CreCrea