Inscripció a l'acte de lliurament de premis del 4rt Concurs de Relats Eròtics DO Penedès

ACTE LLIUREMENT DE PREMIS: 25 de setembre de 2020. Preu: 40€.
Les reserves s'han de formalitzar mitjançant un ingrés de 40 euros al compte de "La Caixa" que trobareu també un cop enviat el següent formulari i al seu correu.
Ingrés al compte corrent de La Caixa: ES31 2100 4597 93 0100044115, indicant nom i cognoms i referència "Relats eròtics 2020".
Caldrà dur el full de declaració responsable el dia de l'acte, el podeu imprimir o descarregar aquí.

Formulari d'inscripció:

Les dades que consten en aquest formulari s'incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (LO15/1999, de protecció de dades de caràcter personal). Aquestes dades s'utilitzaran en les comunicacions de la Fundació la Futura Local amb la persona interessada, qui podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada a fundacio@futuralocal.org. A més, Futura Local es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari, excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió pròpia del servei o quan la llei ho obligui.

Sí, si accepto.Creat per CreCrea