Inscripció al V LLIURAMENT DE PREMIS del llibre de Relats Eròtics DO Penedès

LLIURAMENT DE PREMIS: 1 d’octubre de 2021, a les 19:00 h de la tarda. Preu: 40€.
Les reserves s'han de formalitzar mitjançant l'ingrés al compte de "La Caixa" que trobareu també un cop enviat el següent formulari i amb còpia al seu correu.
Ingrés al compte corrent de La Caixa: ES31 2100 4597 93 0100044115, indicant nom i cognoms i referència "Llibre relats eròtics 2021".

Caldrà dur el full de declaració responsable el dia de l'acte, el podeu imprimir o descarregar aquí.

Formulari d'inscripció:

Les dades que consten en aquest formulari s'incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (LO15/1999, de protecció de dades de caràcter personal). Aquestes dades s'utilitzaran en les comunicacions de la Fundació la Futura Local amb la persona interessada, qui podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada a fundacio@futuralocal.org. A més, Futura Local es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari, excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió pròpia del servei o quan la llei ho obligui.

Sí, si accepto.Creat per CreCrea